Szervezetek

A modern kori szervezetek sajátos, kétarcú képződmények: egyszerre rendelkeznek ugyanis mechanisztikus és humanisztikus tulajdonságokkal.


Ez a kettősség a szervezeti működés lényegi sajátossága. Lényegi abban az értelemben, hogy mindkettő egyszerre van jelen, hatásuk viszont éppen ellenkező irányú: míg a kapcsolati oldalon figyelemre, melegségre, megértésre vágyunk, a szervezeti oldalon világos célokat, egyértelmű helyzeteket és funkcionalitást várunk el. Ebből a kettősségből folyamatosan konfliktusok és megoldandó feladatok adódnak, ha egy szervezet hosszú távon életképes akar maradni.

A szervezeti és tanácsadási helyzetek természetesen sokfélék. De tapasztalataink szerint a mai szervezetek a fönt bemutatott dualitáshoz hasonló paradoxonok kiegyensúlyozására jönnek létre, eredményességük és fennmaradásuk pedig összefüggésben van azzal, ahogyan ezeket az ellentmondásokat kezelik.

Szervezetfejlesztés és in-house képzés

Íme, néhány jellegzetes indikátor:


kapcsolódó anyagok

Antares Csoport

Humánerőforrás-Fejlesztő Kft.

antares logo

Cím:1084 Budapest, Fecske u. 38.

Telefon és fax:+36 1 783 4640

Mobil:+36 20 368 7628

E-mail:info@antarescsoport.hu

Cégjegyzékszám:01 09 922167

Felnőttképzési reg. szám:00764 2009